Gel 4 Asics violetwit dames Contend yNOm0nv8w
Varken Sk8 Hi Su Reissue Vans mO80NnvwVarken Sk8 Hi Su Reissue Vans mO80Nnvw
Bubble LoafersBlackSize Clarks Womens Leather Ashland Toe Black Closed K1JFcl

Keurmerk Kinderboerderijen

Een kinderboerderij is een bedrijf dat, net zoals andere bedrijven, aan wettelijke en kwaliteitsvoorschriften moet voldoen. Om dit te kunnen toetsen, heeft de vSKBN het Keurmerk Kinderboerderijen ontwikkeld. ronde neus ballet Ar35 casual glad Ellie flatszwart qUMpSzV

In Nederland zijn ruim 500 kinderboerderijen en dierenweidesVarken Sk8 Hi Su Reissue Vans mO80Nnvw te vinden. Aan al die locaties worden jaarlijks bijna 30 miljoen bezoeken afgelegd. Dat is behoorlijk veel! Daarom is het ook zo belangrijk dat de kinderboerderij niet alleen leuk en leerzaam is, maar ook veilig en verantwoord. Een groot deel van de bezoekers behoort ook nog eens tot de zogeheten ‘risicogroepen’. Dat zijn de jonge kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand (bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte of medicijngebruik). Die groep is vatbaarder voor bepaalde ziektes en de gevolgen bij besmetting kunnen erger zijn. Daarom is het voor hun extra belangrijk dat het op de kinderboerderij veilig is en risico's minimaal zijn. Om dat te kunnen waarborgen, is met het Keurmerk Kinderboerderijen een stap gezet naar de professionalisering van kinderboerderijen. 

Deze professionalisering heeft als doel om de kwaliteit van kinderboerderijen te verhogen om de continuïteit van kinderboerderijen in de toekomst te kunnen waarborgen. Ondanks de bedrijfsmatige aanpak van een keurmerk en daarmee de professionalisering van de branche, moet wel de gemoedelijke, recreatieve sfeer die de kinderboerderij uitstraalt blijven bestaan.

Wat staat er in het Keurmerk Kinderboerderijen?

Varken Sk8 Hi Su Reissue Vans mO80Nnvw Varken Sk8 Hi Su Reissue Vans mO80Nnvw Varken Sk8 Hi Su Reissue Vans mO80Nnvw Varken Sk8 Hi Su Reissue Vans mO80Nnvw Varken Sk8 Hi Su Reissue Vans mO80Nnvw Varken Sk8 Hi Su Reissue Vans mO80Nnvw Varken Sk8 Hi Su Reissue Vans mO80Nnvw

In het Keurmerk is alle wet- en regelgeving te vinden waar de kinderboerderij aan moet voldoen. Zoals de Arbowet voor het personeel en de Wet Dieren voor het dierenwelzijn. Daarnaast zijn er een aantal criteria opgenomen op het gebied van hygiëne en dierenwelzijn. Bijvoorbeeld dat bezoekers niet bij de mesthoop kunnen, nieuwe en zieke dieren in quarantaine geplaatst worden en dieren op de juiste manier gehouden worden. Met het Keurmerk Kinderboerderijen kan de kinderboerderij aantonen dat ze voldoet aan de wet- en regelgeving en een veilige en verantwoorde plek is voor bezoekers, medewerkers en natuurlijk voor de dieren! 

Wie heeft het Keurmerk ontwikkeld?
Het keurmerk is door de vSKBN ontwikkeld in overleg met het Ministerie van EZ, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Gezondheidsdienst voor Dieren, Universiteit Utrecht / Faculteit Diergeneeskunde, GGD Nederland en HAS Kennistransfer in Den Bosch. Ook zijn bij de (praktische) invulling en (door)ontwikkeling een groot aantal kinderboerderijen betrokken geweest. De eerste stappen voor de ontwikkeling van het keurmerk zijn gezet in 2005. Het eerste keurmerk werd in 2006 uitgereikt.

Om de kwaliteit van het keurmerk te kunnen blijven waarborgen, vinden er halfjaarlijkse platformoverleggen plaats met relevante partijen. Waaronder de ministeries van EZ en VWS, de Nederlandse Voedsel- Warenautoriteit, GGD Nederland, Gezondheidsdienst voor Dieren, de LCHV, de Dierenbescherming en de Universiteit Utrecht (faculteit Diergeneeskunde). Iedere partij zal met zijn eigen expertise inbreng geven over de kwaliteitsverbetering en professionalisering van kinderboerderijen. 

De ontwikkeling van het Keurmerk Kinderboerderijen is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van EZ.

Sexy Koele Mannelijke Grafische Triumph 3d print shirt T Meisje sthCrQd
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen